Langeland 2023


Knud havde igen i år arrengeret en fantastisk tur til Langeland.

Vi startede med Rundstykker hos Knud i Faaborg, hvorefefter turen gik til Rudkøbing - Bagenkop - Dovns Klint - Ristinge Havn og videre mod nord til Dageløkke, hvor vi fik kaffe hos nogle bekendte motorcyklister.